esmaspäev, 22. november 2021

Õueala liigirikkust tutvustavad infotahvlid Tallinna lasteaias Vikerkaar

2020/21 õppeaastal kaardistati üheskoos töötajate ja lastega ära lasteaia õuealal ja läheduses kasvavad puu- ja põõsaliigid. Ühtlasi pandi kirja, millised loomi, linde ja putukaid võib lasteaia territooriumil või õuealal kohata. Sellest tulenevalt tekkis idee luua lastaia õuealale liigirikkust tutvustavad infotahvlid, mille loomist 2021.aasta talvel koos koostööpartneriga alustati. 2021 aasta kevadeks said valmis liigirikkust tutvustavad materjalid. Täpsemalt 47 liigikirjeldust, mis valmisid koostöös kõigi õpetajate ning lasteaia juhtkonnaga. Liigirikkust tutvustavad materjalid on ülesse pandud ka Rohelise kooli blogisse, mis on head õppematerjalid nii meie lasteaia õpetajatele, lapsevanematele kui ka üle Eesti kõigile huvigruppidele. 2021 sügisel said valmis illustratiivsed LED-valgustusega infotahvlid, mis paigaldati lasteaia õuealale. Näitlikustava materjali ja piltide juures on QR-kood, mille kaudu avaneb läbi nutiseadme põhjalikum liiki tutvustav lisainformatsioon.

Usume, et loodud infotahvlid on hea keskkonnaharidust toetav õppematerjal lastele, mis ühtlasi toetab kõigi laste eesti keele omandamist. Ühtlasi saavad oma silmaringi lasteaia looduskeskkonna osas laiendada nii lapsevanemad kui ka lasteaia kogu personal.

Täname Tallinna Haridusametit, kes toetas meie unistuse täitumist liigirikkust tutvustavate infotahvlite näol.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar